Utfordringer innen IKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Johan Nøkleholm © 2012

 

 

Uten involvering av ledelsen får man ofte en prosess der, sentrale personer ikke har beslutningsmyndighet, finansiering mangler, systemet ikke er en del av bedriftens strategi

og hvis man får installert systemet, er sjansen stor for at det blir oppfattet som ”nok et system”

Velkommen til Johan Nøkleholm