Produksjon/logistikk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Nøkleholm © 2012

 

 Produksjon bør fokusere på det som gjerne omtales som kjerneprosessene, det som virksomheten produserer av varer eller tjenester til kunder. Deretter er målet er å gjøre de riktige tingene på riktig måte, i riktig rekkefølge, til rett tid og til lavest mulig kostnad.

Velkommen til Johan Nøkleholm