Strategi

 

Arbeid som kan utføres er:
Analyse av organisasjonens nåværende situasjon for å finne fram til de mest sentrale strategiske utfordringene.

Sparringpartner for ledelsen for å utforme konsistente strategiske intensjoner.

Bistå med metoder for å skape konsistens i handlinger - i implementeringen av strategiene.

 

kort fortalt vil prosessen gå gjennom en del spørsmål

 

Grunnleggende spørsmål  er rett å slett å tenke over:
- hvem er vi?
- hva kan vi?
- hva vil vi?

 

Grunnleggende spørsmål i markedssammenheng kan være:

- Hvilke behov skal vi tilfredsstille, og hos hvilke kunder?
- Hvordan skal vi tilfredsstille disse behovene?
- Hva ønsker vi selv å oppnå ved å tilfredsstille disse behovene?

 

Viktige punkter for omdømmet kan være hvordan omgivelsene oppfatter:
Produkter og tjenester - verdiskapingen som produktet ditt gir for kunden
Sosialt ansvar - samfunnsansvar og miljøansvar
Visjon og lederskap
Arbeidsmiljø

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Nøkleholm © 2012

 

Alle virksomheter har strategier, selv om de ikke har noe skrevet på et papir eller uttrykt på en annen måte. Alle virksomheter har et formål, har mål, planer for hva de skal gjøre og tar hensyn til konkurrenter. Alt dette er egentlig uttrykk for at man har en strategi.

 

Viktig å tenke på:

Strategiutvikling er nyttig som prosess, strategidokumentet er bra for referanse, men viktigst er oppfølgingen med styring av gjennomføringen.

Velkommen til Johan Nøkleholm