I

 

Jeg driver et enkeltpersonforetak som yter bistand innen økonomi, IKT samt mindre bygg/maskin konstruksjon. Jeg utfører dette fortrinnsvis i østlandsregionen.


Jeg har en allsidig utdannelse, Er utdannet sivilingeniør innen industriell økonomi og informasjonsledelse, er maskiningeniør/maskintekniker og høyskolekandidat i økonomi og administrasjon


Interesseområde er problemstilling som går på integrasjon mellom strategi, økonomi og teknikk/produksjon. Der kan jeg hjelpe med å være et bindeledd mellom de ulike delene i organisasjonen.

 

Har mye erfaring som IT-kontakt/rådgiver. Arbeidsoppgavene har gått på å være bindeleddet mellom brukere av systemer internt i organisasjoner og leverandør av de ulike IKT systemene.

 

 

 

 

 

 

 

Johan Nøkleholm © 2012

 

Trenger du/dere bistand innenfor

-Strategi.

-IKT relaterte utfordringer.

-Implementasjon av balansert målstyring.

-Strategisk økonomistyring.

-Produksjonrelaterte utfordringer.

- Annen teknisk bistand.

Ta kontakt med meg på:

Telefon: 93407622

epost: johan@nokleholm.no

Velkommen til Johan Nøkleholm